T & C

Check the english or finnish translation!

Oy Forssan Huoltopalvelu Ab tar inget ansvar för olyckor som inträffar i installation av produkter eller skador orsakade av felaktigt installerade produkter. Installationen av elektronisk reservdel måste installeras av en yrkesverksam person med elektriska tillstånd som krävs enligt lag professionell. Om en elektronisk komponent installeras av en person utan elektriker examen eller behövs tillstånd kunden är ansvarig för eventuella olyckor / skador.